Arrest 9 juni 2021: Wout VAN AERT is ex-ploeg vergoeding verschuldigd

09/06/2021

Arrest 9 juni 2021: Wout VAN AERT is ex-ploeg vergoeding verschuldigd

Wielrenner Wout VAN AERT beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met SNIPER CYCLING in september 2018 ten onrechte wegens dringende reden. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen op 9 juni 2021. Hierdoor is VAN AERT de wielerploeg van Nick NUYENS een verbrekingsvergoeding van ongeveer 660.000,00 euro verschuldigd. SNIPER CYCLING bewijst echter niet dat zij door de beëindiging van de overeenkomst door VAN AERT nog andere schade leed. Het arbeidshof verklaarde haar eis tot betaling van een bijkomende schadevergoeding wegens rechtsmisbruik of misbruik van ontslagrecht ongegrond.
Wout VAN AERT sloot in 2016 een arbeidsovereenkomst als profwielrenner met SNIPER CYCLING. Deze overeenkomst gold voor een bepaalde duur, namelijk van 1 januari 2017 tot 31 december 2019. Om allerlei redenen, die het arbeidshof in zijn arrest uiteenzet, geraakte de samenwerking verstoord. Met een aangetekende brief van zijn raadslieden van 17 september 2018 beëindigde VAN AERT de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden.
In deze brief vermeldden de raadslieden van VAN AERT een aantal “ernstige tekortkomingen” en “absoluut ontoelaatbare praktijken” die volgens hen elke verdere samenwerking onmogelijk maakten. De directe aanleiding voor de beëindiging van de samenwerking was volgens de ontslagbrief de vraag van SNIPER BELGIUM aan Niels ALBERT, ploegleider en coach van VAN AERT, om een document op te stellen over hun samenwerking. Volgens het arbeidshof is de “essentie van de zaak (…) de vraag of de heer Nick Nuyens aan de heer Niels Albert gevraagd heeft om iets op papier te zetten dat niet met de waarheid strookte en de heer Niels Albert daarbij onder druk zette.”
Uit de stukken van het dossier leidt het arbeidshof af dat Niels ALBERT tegenover verschillende personen aangaf dat de samenwerking met VAN AERT moeilijk was geworden. Volgens het arbeidshof kan men NUYENS niet verwijten dat hij ALBERT vroeg dit op papier te zetten. Het arbeidshof acht het niet bewezen dat NUYENS hierbij ongeoorloofde intenties had. Het stelt evenmin enige ongeoorloofde druk op ALBERT vast. Het arbeidshof besluit dan ook dat SNIPER CYCLING geen ernstige fout beging. Hierdoor is het ontslag wegens dringende reden onterecht.
Gelet op de onterechte beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden, is VAN AERT zijn vroegere werkgever een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Volgens de Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars stemt deze vergoeding overeen met het loon voor 15 maanden en 2 weken. Het arbeidshof acht het verschil met de termijn die geldt voor werknemers die onderworpen zijn aan de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, objectief verantwoord. Bij de berekening van de vergoeding neemt het arbeidshof het prijzengeld en de startgelden niet in aanmerking. Zij vallen niet onder het loonbegrip van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 13 juli 2004 en artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Het arbeidshof veroordeelt VAN AERT tot betaling aan SNIPER CYCLING van een verbrekingsvergoeding van € 662.404,31.
SNIPER CYCLING vorderde ook een vergoeding wegens rechtsmisbruik en/of misbruik van ontslagrecht. Door het foutieve optreden van VAN AERT hield zij naar eigen zeggen op te bestaan als Pro Continentaal wielerteam. Haar belangrijkste sponsors haakten af en zij was niet langer in staat haar wielerploeg te financieren en van competitief materiaal te voorzien.
Het arbeidshof wijst deze eis af. SNIPER CYCLING bewijst geen schade die verschilt van deze veroorzaakt door het ontslag zelf. Het hof verwijst in dit verband naar de ratio legis van het systeem van verbrekingsvergoedingen voor betaalde sportbeoefenaars. SNIPER CYCLING bewijst geen schade die niet reeds wordt vergoed door de verbrekingsvergoeding. Evenmin toont zij aan dat er sprake was van een doelbewuste mediastrategie om het voortbestaan van SNIPER CYCLING in het gedrang te brengen.
Het arbeidshof stelt SNIPER CYCLING principieel en grotendeels in het gelijk. Het verwijst Wout VAN AERT in de gerechtskosten.