Digitale communicatie met griffie Balie Antwerpen

01/04/2022

Hierbij vindt u de praktische afspraken die tussen de Balie en alle rechtbanken van Antwerpen werden gemaakt in verband met de digitale communicatie met de rechtbanken teneinde dit voor alle betrokkenen eenvormig en beter te structureren.