Artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Het openbaar ministerie vordert de toepassing van de strafwet."

In deze brochure ontdekt u wat het openbaar ministerie precies is, hoe het georganiseerd is en wie er deel van uitmaakt. U leest meer over het takenpakket van de parketmagistraat en het beleid van het openbaar ministerie. 

Bron:

Openbaar Ministerie

Nuttige links