Beschrijving

Op vrijdag 28 juni 2024 werden er nieuwe vacatures voor magistraten bij de hoven en rechtbanken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Meer bepaald gaat het om de volgende 47 vacatures:

  • 3 vacatures voor raadsheer in de hoven van beroep;
  • 17 vacatures voor rechter in de rechtbanken van eerste aanleg;
  • 13 vacatures voor rechter in de arbeidsrechtbanken;
  • 7 vacatures voor rechter in de ondernemingsrechtbanken;
  • 2 vacatures voor politierechter in de politierechtbanken;
  • 5 vacatures voor vrederechter in de vredegerechten.

Kandidaturen moeten uiterlijk op 19 augustus 2024 worden ingediend, uitsluitend elektronisch via het e-mailadres vacatures.roj1@just.fgov.be, met als onderwerp: 

  • de datum van publicatie (28/06/2024)
  • de rang en het rechtsgebied van de vacature.

Bv.: ‘BS 28/06/2024 - rechter ondernemingsrechtbank – Gent’

Wenst u meer informatie over hoe u magistraat kan worden en over de te volgen procedure om zich kandidaat te stellen?

https://hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur/benoemingen

Solliciteren t.e.m.
19/08/2024
Taal
NL
Type diploma
Master
Aantal plaatsen
47

Deze job interesseert me!

Solliciteren