03/07/2024

Wij zijn op zoek naar 6 beroepsrechters voor de ondernemingsrechtbank Gent  (B.S. 28 juni 2024) !

Waarom ORB Gent?

Indien je op zoek bent naar een functie met een grote maatschappelijke meerwaarde, je interesses en juridische expertise aanleunen bij het  burgerlijk recht in het algemeen en/of het ondernemingsrecht en indien je voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor de magistratuur, dan vormt de ORB Gent voor jou een zeer geschikte werkplek.

Onze missie bestaat uit het oplossen van geschillen tussen of tegen ondernemingen op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier.

Dit gebeurt niet enkel via gerechtelijke procedures maar ook via alternatieve geschillenbeslechting. In zes van de acht afdelingen is er inmiddels een kamer voor minnelijke schikking actief.

Daarnaast volgen we ondernemingen in moeilijkheden van dichtbij op en begeleiden we faillissements – en vereffeningsprocedures.

Je komt als beginnend magistraat terecht in een dynamische werkomgeving. Bij de start wordt je een pak nuttige informatie ter beschikking gesteld. We beschikken inmiddels over een goed uitgebouwd team van referendarissen die de magistraten in hun taken bijstaan en je kunt met je vragen ook terecht bij meer ervaren collega’s.

In het beraad word je steeds bijgestaan door rechters in ondernemingszaken vanuit hun terreinkennis als ondernemers.

De ORB Gent omvat als werkgebied West- en Oost – Vlaanderen waar 43% van het aantal ondernemingen in Vlaanderen zijn gevestigd.

Aan variatie en maatschappelijke impact dus geen gebrek!

Ben je geïnteresseerd?

Dien dan voor 19/08/2024 je kandidatuur in via vacatures.roj1@just.fgov.be. Zorg ervoor dat alle vereiste bijlagen (zie publicatie B.S.) worden meegestuurd.
Heb je vragen over de benoemingsvoorwaarden of de stavingsstukken? Contacteer de dienst HR magistratuur via hr.mag@just.fgov.be.

Meer info over de werking van onze rechtbank vind je op onze website: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemings-rechtbank-gent/info?page=n1252

Bij vragen over de functie, gelieve het secretariaat te contacteren op het nummer: 09/234 51 14. Het secretariaat zal u in contact brengen met de voorzitter.