Griffies open op afspraak
Digitalisering inzake bewind: CRBP vanaf 1 juni 2021

Het laatste nieuws

28
februari
Griffies open op afspraak
28/02/2022
Sinds 10 december 2021 werd er door het Directiecomité beslist dat alle griffies van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arr
Beslissing van het Directiecomité van 07/01/22
31
mei
CRBP vanaf 1 juni 2021
31/05/2021
Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensban
Welke gegevens heb ik nodig om het verzoek tot rechterlijke bescherming in te dienen?
01
februari
Indexaanpassing van de bijdrage aan het fonds van juridische tweedelijnsbijstand
01/02/2021
Door een indexaanpassing wordt de bijdrage aan het fonds van juridische tweedelijnsbijstand verhoogd van € 20 naar € 22. Voor alle inleidende proce