Zittingen
Neerleggen verzoekschriften, conclusies, stukken en brieven en inzage dossier

Het laatste nieuws

22
september
Arbeidshof Antwerpen oordeelt eveneens dat de transitie van persoonsvolgende budgetten in strijd is met artikel 23 van de Grondwet.
22/09/2023
In het arrest van 18 september 2023 boog het arbeidshof Antwerpen zich over het Transitiebesluit 2018 in het licht van het standstill-beginsel uit art
2023-09-18_arrest_anoniem.pdf
26
juni
Arrest arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt in de zaak Essers na berichten in de media
26/06/2023
2021ah125.pdf