Bemiddeling in strafzaken is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt.

Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat er in om een communicatieproces tussen dader en slachtoffer op gang te brengen waarin beide partijen tot een overeenkomst komen en zo het conflict in eigen handen nemen. Het herstel van de schade (dat verschillende vormen kan aannemen) is een basisvoorwaarde.

De bemiddeling beoogt het niet recidiveren van de dader.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2014

Nuttige links