• Wat is bemiddeling?
  • Waar kan je hiervoor terecht?
  • Wat mag jij van bemiddeling verwachten en wat wordt er van jou verwacht?

In deze folder vind je een antwoord op deze vragen.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2013

Nuttige links

Deze brochure interesseert je misschien ook?