Beschrijving

Op vrijdag 19 mei 2023 werden er nieuwe vacatures voor magistraten bij de hoven en rechtbanken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Meer bepaald, gaat het om de volgende 3 vacatures:

  • 2 vacatures voor rechter in de rechtbanken van eerste aanleg,
  • 1 vacature voor politierechter in de politierechtbanken.

Kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 8 juni 2023 worden ingediend, uitsluitend elektronisch via het e-mailadres roj1@just.fgov.be, met als onderwerp: 

  • de datum van publicatie (19/05/2023)
  • de rang en het rechtsgebied van de vacature.

Bv.: "BS 19/05/2023 - rechter ondernemingsrechtbank - Antwerpen”

Meer informatie over hoe u magistraat kunt worden en hoe u kunt solliciteren?

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/jobs/werken-bij-de-hoven-en-rechtbanken/hoe-magistraat-worden

 

Solliciteren t.e.m.
08/06/2023
Taal
NL
Type diploma
Master
Type contract
Statutair
Aantal plaatsen
3

Deze job interesseert me!

Solliciteren