Elke rechtbank is slechts bevoegd voor een bepaald gebied (overeenkomstig het territorialiteitsprincipe).

Bron:

Kamer van Volksvertegewoordigers

Versie:

Juni 2021