U bent door de rechter veroordeeld. Afhankelijk van de aard van de feiten die u ten laste werden gelegd en de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, kan de rechter u één of meerdere straffen opleggen.

In deze brochure worden eerst enkele algemene beginselen over de uitspraak van de rechter besproken. Vervolgens vindt u een overzicht van een aantal straffen die kunnen worden opgelegd.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2010