Agenda

Timing

Toelichting 

13.00u.

1.1 Stand van zaken ICT projecten O.V

13.45u.

2.1 Voordracht kandidaat Penitentiaire raad

2.2 Voordracht kandidaten voorzitter FR en NL + plaatsvervangers tuchtrechtbank NOT en GDW

2.3 Project autonomie – stand van zaken + Voorbereiding van de AV van 12 december 2023 

2.4 Subsidiariteit 

15.30u.

3.1 Verdeling werkingskosten budget 2024

3.2 Toelichting bij ‘representatiekosten

16.30u.

4.1 Statuut van de magistraten – WO evaluatie en tucht : voorbereiding College-advies (incl. Wetsvoorstellen inzake tucht)

17.15u.

5.1Goedkeuring van het ontwerp van het PV van de Collegevergadering van 16/10/2023

5.2 Boordtabel van de Collegebeslissingen - Ter info