Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Bevoegdheid College art 330 quinquies Ger. Wb.

13.30 u.

2.1 Hoorzitting raadsheer Hof van beroep te Bergen en haar advocaat in een beroepsprocedure art 330 quinquies en 413 §5 Gerechtelijk wetboek

14.30 u.

3.1 Stand van zaken en ‘next steps’ in het traject autonomie RO

3.2 werklastmeting: Advies College en het ontwerp KB in uitvoering van artikel 352bis methode werklastmeting (ter goedkeuring)

3.3 Verkiezingen College, raad van hoofdgriffiers en aanduiding voorzitter en vice-voorzitter

16.00 u.

4.1 Impactanalyse sociaal statuut MAG (gevolgen deeltijds werken, diverse afwezigheden)

16.30 u.

5.1 Goedkeuring van het ontwerp PV College van 21/08/2023

5.2 Boordtabel van de College-beslissingen

17.00 u.

6.1 Vredegerecht zitting ‘sous l’arbre’ gemeente Eupen

6.2 SD vereisten voor de toewijzing van de marge voor 2023