Agenda

Timing

Toelichting 

13.00u.

1.1 Arrest hof van beroep (invulling kaders). Gevolgen en risico’s
      + incl (lopende) vacatureplannen MAG en GP

1.2 Werkzaamheden werkgroep  ‘klokkenluiders’ RO (voorontwerp van wet)

14.00u.

2.1 Bezoek van de minister van justitie en het kabinet – periodiek overleg met het College

15.00u.

3.2 Stand van zaken en voortgang ‘autonoom beheer’

3.3 Analyse beleidsnota/beleidsverklaring minister van justitie 2023-2024

17.30u.

4.1 Goedkeuring van het ontwerp van het PV van de Collegevergadering van

      16/10/2023 en 6/11/2023

4.2 Boordtabel van de Collegebeslissingen -Ter info

 

5.1 Voorzitterschap beheerscomité centraal register