28/06/2024

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent heeft zeven mannen veroordeeld wegens onder andere illegale vogelvangst, het doden van vogels, de illegale verkoop van vogels, het illegaal bezit van vogels, inbreuken op de jachtwetgeving en illegaal wapenbezit. Verschillende feiten kwamen aan het licht na onderzoek van Natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos en/of na anonieme tips van burgers. De zeven zaken werden telkens apart gevonnist.

Vonnis 1

De eerste beklaagde moest zich verantwoorden voor het houden van de volgende vogels zonder reglementaire pootring: een appelvink, twee geelgorzen, drie distelvinken, een vink, een goudvink een kruisbek en een sijs. De man was reeds gekend voor eerdere feiten van illegale vogelhouderij (in 2007, 2009, 2012 en 2014). Op de zitting verklaarde hij verslaafd te zijn aan het vangen van vogels, en vergeleek dit met een drugsverslaving. Hij volgt hiervoor nu psychologische begeleiding.

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden, met uitstel voor een termijn van 3 jaar, en een geldboete van 8.000 euro. Aan vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de beklaagde een schadevergoeding van 1.750 euro en een rechtsplegingvergoeding van 600 euro betalen.

Vonnis 2

De tweede beklaagde moest zich verantwoorden voor het houden van 140 spreeuwen en het bezit van 22 vogelvangstnetten, een mistnet en 6 klapnetten. In een verhuurwoning van de beklaagde werden in een grote diepvries ook twee pakken diepgevroren schoongemaakte spreeuwen aangetroffen.

De beklaagde werd veroordeeld tot een boete van 8.000 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel voor een termijn van 3 jaar. Aan vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de beklaagde een schadevergoeding van 2.250 euro en een rechtsplegingvergoeding van 600 euro betalen.

Vonnis 3

Een derde beklaagde moest zich verantwoorden voor:

 • het bezit van 229 ingevroren spreeuwen
 • het bezit van mistnetten, vogelvangstnetten, spreeuwentunnels, een molenkooi en een Fenn klem
 • verboden wapendracht (alarmrevolver)
 • onwettig bezit van vuurwapens en munitie waarvoor een vergunning nodig is
 • verboden wapenbezit

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, met uitstel voor een termijn van 3 jaar, en een geldboete van 8.000 euro. Aan vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de beklaagde een schadevergoeding van 2.250 euro en een rechtsplegingvergoeding van 600 euro betalen.

Vonnis 4

Een vierde beklaagde werd veroordeeld voor het bezit van 3.953 spreeuwen, in de periode van 2018 tot 2021. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel voor een termijn van 3 jaar, en een geldboete van 8.000 euro. Aan vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de beklaagde een schadevergoeding van 4.250 euro en een rechtsplegingvergoeding van 562,50 euro betalen.

Vonnis 5

Een vijfde beklaagde stond terecht voor het vangen van 8 distelvinken, een vink en een groenling en deze vogels vervolgens te houden zonder reglementaire pootring. Hij werd ook aangeklaagd voor het bezit van 9 mistnetten, 5 inloopkooien, 1 klapkooi, 1 molenkooi, 2 lokkooien en 5 klemmen. Hij maakte ook gebruik van een mistnet, een klapkooi, een inloopkooi en lokvogels bij de vogelvangst.

De beklaagde werd veroordeeld tot een boete van 6.000 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel voor een termijn van 3 jaar. Aan vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de beklaagde een schadevergoeding van 1.750 euro en een rechtsplegingvergoeding van 600 euro betalen.

Vonnis 6

Een zesde beklaagde werd vervolgd voor:

 • het vangen en illegaal bezitten van 186 vogels (138 vinken, 11 putters, 11 sijzen, 9 kneus, 2 Europese kanaries, 6 barmsijzen, 1 roodborst, 3 pimpelmezen, 4 kepen, 1 ringmus)
 • het doden van beschermde diersoorten (3 pimpelmezen en 3 vinken)
 • het bezit van 241 vangtuigen (31 vogelvangstnetten, 135 mistnetten, 66 klapnetten, 5 inloopkooien, 2 klapkooien, 2 vogelklemmen, een loktunnel met vangstnet en een grote vangkooi) en 5 stroppen
 • het gebruik van 15 mistnetten, 23 klapnetjes, 3 inloopkooien, 1 vangkooi en tientallen lokvogels in lokkooitjes
 • het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
 • onwettig bezit van wapens en munitie
 • verboden wapenbezit

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden, met uitstel voor een termijn van 3 jaar, en een geldboete van 8.000 euro waarvan 4.000 euro met uitstel voor een termijn van 3 jaar.

Vonnis 7

Een zevende beklaagde moest zich tenslotte verantwoorden voor het bezit van:

 • vogels zonder officiële pootring of met te grote of niet-reglementaire pootringen (3 Europese kanaries, 13 kleine putters, 3 grote putters, 20 sijzen, 12 groenlingen, 30 kleine barmsijzen, 1 ortolaan, 1 geelgors, 4 grote barmsijzen, 4 goudvinken, 1 roodvoorhoofdkanarie, 7 kruisbekken)
 • 5 mistnetten, 2 molenkooien, 3 klapkooien, 2 vogelvangkooien type inloopkooi en een veerklem

De beklaagde werd veroordeeld tot een boete van 8.000 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel voor een termijn van 3 jaar. Aan vzw Vogelbescherming Vlaanderen moet de beklaagde een schadevergoeding van 3.250 euro en een rechtsplegingvergoeding van 975 euro betalen.

Motivering rechtbank

Naast het grote gebrek aan groene ruimte vormen stropen, het doden van vogels of illegale vogelvangst een ernstige bedreiging voor het vogelbestand in Vlaanderen. De laatste jaren is de vogelpopulatie in Vlaanderen sterk gedaald en zijn diverse beschermde vogelsoorten verdwenen. De rechtbank van eerste aanleg in Gent tilde daarom zwaar aan diverse feiten.