01/07/2021

Rondetafel Covid - Justitie

Het College van de hoven en rechtbanken trok samen met de Hoge Raad voor Justitie en het OM lessen uit de COVID-19 crisis. Lees in het persbericht meer over de resultaten van de audit die door de HRJ rond dit onderwerp werd uitgevoerd en het rondetafelgesprek met de verschillende actoren achteraf.