A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Legalisatie betekent een verklaring van echtheid geven aan een akte, een handtekening enz. door de daartoe bevoegde overheid.

De legalisatie gebeurt dus door verschillende instanties al naargelang het gewenste gebruik.

Voor vragen en antwoorden in verband met legalisatie kan u hier terecht op de website van de FOD Justitie.