A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Gerecht dat niet beslist over de grond van de zaak, maar over het onderzoek zelf. De onderzoeksgerechten zijn de raadkamer en, in hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling. 

Opdecimes zijn het getal waarmee een strafrechtelijke geldboete moet vermeerderd worden om de inflatie tegen te gaan.

Een geldboete wordt thans vermenigvuldigd let de factor 8. Een geldboete van 100 euro bedraagt uiteindelijk dus 800 euro.

Orgaan in de strafrechtspleging dat de strafwet toepast en de belangen van de maatschappij verdedigt (o.a. door een verdachte te vervolgen en voor de rechtbank te brengen).

Onderzoek onder leiding van de procureur des Konings, met als doel het opsporen van misdrijven, hun daders en de bewijzen, en het verzamelen van de elementen die nodig zijn voor de uitvoering van de strafvordering.