20
februari
vonnis 9 februari 2024: arbeidsrechtbank Leuven vernietigt beslissing waarbij een geactualiseerd en gehalveerd persoonsvolgend budget werd toegekend